Nyheter

Miniseminar 5. juni
Miniseminar Møreaksen AS, Hafast AS og Halsafjord-sambandet AS les mer

Invitasjon til tegning av aksjer i Fylkesveg 215-279 AS
Frist for å tegne aksjer er satt til 25. februar 2013 les mer

KONFERANSE
22. november 2012
Sted: Kommune-styresalen, Molde Rådhus.

Samspleis AS og Møreaksen AS inviterer:
Agenda E39
Viktig konferanse/ arbeidsverksted om de store prosjektene på E39 rute 4b: Ålesund-Trondheim.

Konferansen avsluttes med middag og Europacupkamp – Molde FK-FC København.
Påmeldingsfrist: 10.november
les mer/påmelding

STAMVEG-UTREDNINGEN
Sammendrag av
Vegdirektoratets rapport nr. 14
se pdf

Prioriteringer av veginvesteringer i fylkesvegnettet - felles enighet mellom «ORKIDE» og «ROR»
les mer

Fylkeskommunalt selskap for administrasjon av bompenge-innkreving les mer

Bompenger på fylkesveier må avgjøres lokalt
Forslag om bompengefinansiering av fylkesveier må avgjøres av fylkeskommunen, mener kommunenes interesseorganisasjon KS.
les mer

 

E39 HALSA - KANESTRAUM

Kort om prosjektet
Hver sommer er Nordmøres viktigste fergestrekning, Halsa – Kanestraum, en flaskehals for kyststamvegen. Hver dag fraktes 667 biler over denne strekningen.
Løsning: Ved å flytte fergekaiene utover fjorden og bygge 2,4 km veg på Kanestraum-siden og 2,5 km veg på Halsa-siden, kan denne fergestrekningen halveres. Slik kan en stor ferge gi det samme tilbudet som to ferger i dag.
Kostnad: 100-220 millioner kroner.

halsa_kanestrom

Foto: Tidens Krav

Status pr. juni 2009
Fergeinnkortinsprosjektet er stilt i bero i påvente av konklusjonen i utredningsarbeidet for fergefri fjordkryssing i stamvegnettet (Halsafjordtunnelen).

link til Halsafjordsambandet


Design og utvikling: CentiMedia, Molde